12.4.15

na polpa dos meus dedos, o amor. cheira a musgo e a sal.